Foto NDZ
Foto NDZ

Een korte maar felle brand heeft dinsdagavond even voor paniek gezorgd in een flatgebouw gelegen op de hoek van het Casinoplein met de Koning Albertstraat. Het vuur ontstond in de keuken van een appartement op de tweede verdieping en ging meteen gepaard met hevige rookontwikkeling, die zich verspreidde doorheen het gebouw.  Bij aankomst van de brandweer kon de bewoner van het getroffen appartement via de ladderwagen vanop het balkon van het appartement geëvacueerd worden. Uiteindelijk werden drie mensen met rookintoxicatieverschijnselen naar het ziekenhuis overgebracht. Onder hen ook een agent die alarm sloeg bij de appartementsbewoners en hielp bij de evacuatie van het gebouw. Door de brand is het getroffen appartement onbewoonbaar, de andere appartementen konden na uitgebreide ventilatie door de brandweer terug vrijgegeven worden.