Foto NSK
Foto NSK

De gemeente Kuurne stelt vanaf vrijdag een waterreservoir van een 120.000 liter die gelegen is onder de brandweertoren ter beschikking voor wie echt water nodig heeft . “Landbouwers van Kuurne of Kuurnenaars die water nodig hebben voor hun professionele activiteiten krijgen voorrang.”, licht burgemeester Francis Benoit toe, “We vermoeden dat het waterreservoir het equivalent bevat van een 10-tal tankwagens. Aanvragen voor de watervoorraad kunnen gebeuren via de technische dienst van de gemeente. Wie eerst vraagt, wordt eerst bediend.”  Het waterreservoir werd destijds aangelegd als bluswater voor grote branden. De aanleg van bufferbekkens en wadi’s de voorbije decennia maakt deze capaciteit echter overbodig. In de praktijk werd hier de voorbije jaren dan ook geen beroep op gedaan.  Het ter beschikking stellen van deze watervoorraad kwam er op vraag van Burgemeester Francis Benoit die de brandweer aansprak en de toestemming verkreeg om het water ter beschikking te stellen. “Sinds donderdagmorgen zijn strenge regels van kracht door de aanhoudende droogte. Het is verboden om water uit rivieren, beken of bufferbekkens te nemen om de waterbiotoop niet te schaden. Hierdoor hebben onder andere landbouwers geen alternatief. We hopen op die manier ons steentje te kunnen bijdragen voor inwoners waarbij hun inkomen in het gedrang komt.”  aldus de burgemeester.