Ingelmunster krijgt in het centrum een nieuwe brug over het kanaal
Foto: FVL

Op een druk bijgewoonde informatiemarkt in het JOC De Brasserie te Ingelmunster konden de bewoners meer uitleg krijgen omtrent de bouw van de nieuwe brug in het centrum van Ingelmunster. De bouw van een nieuwe, hogere brug in Ingelmunster maakt deel uit van Seine Schelde Vlaanderen, een grootscheeps binnenvaartproject van Waterwegen en Zeekanaal NV. Met de steun van Europa verbeteren we de vaarweg tussen de Seine en de Schelde. Zo verlenen we grotere container- en duwvaartschepen een vlotte doorgang. Deze schepen kunnen meer goederen in één keer tot op hun bestemming brengen en worden couranter op onze waterwegen. Door het project wordt de waterweg een volwaardig alternatief voor goederenvervoer op de weg. De bouw van de nieuwe brug maakt niet alleen deel uit van Seine Schelde Vlaanderen, maar ook van het verkeerscirculatieplan van Ingelmunster. Het VIA-plan moet het verkeer in het centrum in goede banen leiden. Het voorziet een globaal concept waarbij de Oostrozebekestraat, de marktomgeving, de stationsbuurt en de brug één geheel vormen. De nieuwe brug over het kanaal Roeselare-Leie en de Mandel vormt het hart van het masterplan.

Eenheid

Bij de realisatie van de nieuwe brug worden dezelfde materialen gebruikt als bij het reeds gerealiseerde marktplein. De landhoofden van de brug – de constructies waarop de brug steunt – worden afgewerkt met metselwerk, zodat de nieuwe brug zich volledig integreert in de omgeving.

Brug Ingelmunster

De huidige Dorpsbrug is sterk verouderd en moet prioritair aangepakt worden. Ze is ook de laagste brug op het kanaal Roeselare-Leie – een belangrijke trafiekzone. Daarom zal een nieuw en hoger exemplaar binnenkort het centrum van Ingelmunster sieren, volledig in harmonie met de directe omgeving. Het kanaal Roeselare-Leie is erg belangrijk voor de binnenvaart. Op tien jaar tijd is het tonnage vervoerde goederen gestegen van 3,22 naar 3,72 miljoen ton. Dat is een toename van 15,5 %, en komt overeen met 20.000 vrachtwagens. Opvallend is dat het aantal schepen echter afneemt. Een groter tonnage en minder schepen: dat betekent dat steeds grotere schepen, met een groter laadvermogen, hun weg vinden naar het kanaal. Een opwaardering van het kanaal is dus zinvol. De bouw van een nieuwe, hogere brug in Ingelmunster is daarbij erg belangrijk voor het scheepvaartverkeer. Zo kan de binnenvaart verder uitgewerkt worden als een duurzaam alternatief voor transport over de weg. De lichte en open boogstructuur zorgt ervoor dat de groene oevers verder uitgebouwd kunnen worden tot een ecologisch, samenhangend landschap rond het kanaal Roeselare-Leie en de Mandel. De nieuwe brug wordt 286 meter lang en strekt zich uit over het kanaal en de Mandel. Tussen de twee rijstroken is een opening voorzien die daglicht doorlaat. Zo kan ook de ruimte onder de brug volop benut worden. Aan de kant van het marktplein wordt de groene zone vanaf het kasteelpark onder de brug doorgetrokken en daar komen dan ook parkeerplaatsen en een fietsenstalling. De Stationsstraat, vanaf het kruispunt met de Waterstraat tot aan de Trakelweg, wordt heraangelegd. Aan de kant van het station volgt de nieuwe brug een gewijzigd tracé: het landhoofd – de constructie waarop de brug steunt – en de nieuwe toegangsweg komen samen naast de treinsporen te liggen. De nieuwe brug zal bereikbaar zijn ter hoogte van de Handelsstraat en doorlopen achter de huizen aan het begin van het Stationsplein. Deze keuze houdt in dat de stationsomgeving een aantrekkelijker geheel wordt. Het gebied voorbij de Handelsstraat tot aan het kanaal, wordt een woonzone met zicht op het nieuwe parklandschap. Op de nieuwe brug komen twee rijstroken met aan beide zijden van de brug een breed, gemengd fiets- en voetpad. Met hellingen van maximaal 4%, is de nieuwe brug vlot berijdbaar voor fietsers. Aan elke kant van de brug komt een trap zodat er een vlotte verbinding is met het jaagpad voor wandelaars. De bestaande spooroverweg voor autoverkeer in de Kleine Izegemstraat zal in de toekomst verdwijnen en zal zo een doodlopende straat worden. Voor fietsers en voetgangers komt er wel een tunnel onder de sporen, zodat ze makkelijk en veilig de overkant kunnen bereiken. Pendelaars kunnen de tunnel gebruiken om naar het juiste perron te gaan. Vanaf de Trakelweg wordt de Stationsstraat doorgetrokken naar het pleintje voor de Valoratoren. Dit zal een eenrichtingsweg worden. In de Waterstraat en de Stationsstraat – vanaf het kruispunt met de Waterstraat tot aan de Trakelweg – is verkeer in twee richtingen mogelijk. Aan de kant van het station volgt de nieuwe brug een gewijzigd tracé: het landhoofd – de constructie waarop de brug steunt – en de nieuwe toegangsweg komen samen naast de treinsporen te liggen. De nieuwe brug zal bereikbaar zijn ter hoogte van de Handelsstraat en doorlopen achter de huizen aan het begin van het Stationsplein. Deze keuze houdt in dat de stationsomgeving een aantrekkelijker geheel wordt. Het gebied voorbij de Handelsstraat tot aan het kanaal, wordt een woonzone met zicht op het nieuwe parklandschap. Op de nieuwe brug komen twee rijstroken met aan beide zijden van de brug een breed, gemengd fiets- en voetpad. Met hellingen van maximaal 4%, is de nieuwe brug vlot berijdbaar voor fietsers. Aan elke kant van de brug komt een trap zodat er een vlotte verbinding is met het jaagpad voor wandelaars. De bestaande spooroverweg voor autoverkeer in de Kleine Izegemstraat zal in de toekomst verdwijnen en zal zo een doodlopende straat worden. Voor fietsers en voetgangers komt er wel een tunnel onder de sporen, zodat ze makkelijk en veilig de overkant kunnen bereiken. Pendelaars kunnen de tunnel gebruiken om naar het juiste perron te gaan.

Een brug van dit kaliber netjes op zijn plaats krijgen, doe je niet van vandaag op morgen. Daarom zal er van maart 2017 tot en met eind 2019 aan de brug gewerkt worden.

Planning van de werken:
Stap 1: Pijlers in de grond en aanloophellingen op hun plaats vanaf september 2017
Stap 2: Metalen boogconstructie brug aanbrengen vanaf zomer 2018
Stap 3 : Storten betonnen brugdek vanaf voorjaar 2019
Stap 4: Asfalteren, reling aanbrengen en rijklaar maken van de brug vanaf zomer 2019
Brug vermoedelijk eind 2019 afgewerkt

Dit grote project kost 17,9 miljoen. Vlaanderen betaalt 17,4 miljoen, de gemeente 500.000 euro