In de loop van januari 2017 starten, in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, werken in de bermen langs de E403 en R8 op grondgebied Kortrijk, Kuurne en Wevelgem in het kader van hakhoutbeheer. De werken zullen ten laatste tegen eind maart 2017 beëindigd zijn.

Er zijn tussen januari en maart 2017 hakhoutwerken voorzien op de volgende locaties:

Hakhoutbeheer op bermen langs de E403 en R8
Foto : © AWV – Agentschap Wegen en Verkeer

Tijdens de werken zal de rechterrijstrook worden ingenomen, telkens tussen 9u en 16u, dus buiten de spitsuren.
Ten laatste tegen eind maart 2017 zullen de werken beëindigd zijn.

Wat is hakhoutbeheer?

Hakhoutbeheer is een bijzondere vorm van terugzetten van bomen en struiken. Dit omvat het tot op 10 à 20 cm boven de grond afzagen van bomen en struiken om ze weer te laten uitgroeien tot een jong, dicht en vitaal groenscherm. Dit lijkt drastisch en heeft het uitzicht van een kaalkap maar dat is maar tijdelijk. In het voorjaar komen al nieuwe scheuten tevoorschijn uit de stompen. Binnen enkele jaren komt er een meer gesloten groenscherm. Hakhoutbeheer is een repetitief onderhoudswerk dat om de 9 à 15 jaar wordt uitgevoerd.

Voor meer verkeersveiligheid.

Hakhoutbeheer wordt uitgevoerd om te beletten dat zich op bermen en taluds bomen gaan ontwikkelen die bij hevige wind of in nattere periodes kunnen uitwaaien of omvallen waardoor ze een gevaar vormen voor elke weggebruiker. Ook moeten de verkeersborden te allen tijde zichtbaar blijven.

Goed voor de natuur

Hakhoutbeer zorgt niet alleen voor een verjonging van de beplanting in de berm maar ook voor een verrijking van het ecosysteem in de bermen. Daarnaast vervult het hakhout ook de functie van een ecologische verbinding tussen verschillende gebieden.

Een groen scherm

Door het inkorten van de beplanting zijn de weg en het bijbehorende verkeer meer zichtbaar. Deze zichtbaarheid is enkel tijdelijk door dat het groen weer snel uitschiet.
Het snoeien van struiken en bomen heeft in de bermen geen invloed op het geluidsniveau (aantal decibels) van een nabijgelegen weg. Beplanting houdt enkel geluid tegen als het gaat om een rij van bomen of struiken van enkele honderden meters breed die gesloten is van bodem tot kruin. Wel is het zo dat geritsel van bladeren het andere (meer storende) geluid van het verkeer verdoezelt maar er is geen effect op het aantal decibels.

Meer informatie over hakhoutbeheer vind je op www.hakhoutbeheer.be. Je kunt er ook de brochure downloaden.