Grote opkomst voor nazorgmoment na slagerijbrand
Foto : NDZ

Een 50-tal geïnteresseerden tekende dinsdagvanavond present op een nazorgmoment die door de Hulpverleningszone Fluvia georganiseerd werd in de brandweerkazerne van Avelgem. Het nazorgmoment kwam er naar aanleiding van de zware brand die op zondag 23 oktober Keurslagerij “Jeroen en Joyce”  in de as legde. Eerst werd een korte voorstelling gegeven omtrent het bestaan en de werking van de zone Fluvia, gevolgd door een toelichting over het verloop en aanpak van de brand. Daarna kwamen brandpreventieadviseurs Tom en Peggy van de brandweerpost Avelgem uitleg geven omtrent een aantal aspecten van brandpreventie die voor de burger belangrijk zijn. Hier werd een antwoord gegeven op vragen als: Heeft men een vluchtplan afgesproken wanneer het brandt in zijn/haar woning? Wat zijn de voornaamste oorzaken voor een woningbrand?  Heeft men één of meerdere rookmelders hangen en test men die regelmatig? Is men zich bewust van het bestaan en het gevaar van koolmonoxide (CO)?  Aan het einde van het nazorgmoment was er nog ruimte voor vragen. Onder de geïnteresseerden bevonden zich vooral buurtbewoners van de getroffen slagerij in de Oudenaardsesteenweg en de aangrenzende Kerkstraat.