Vanaf 19 september 2016 starten, in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen,  Infrax, Synductis en de gemeente Ingelmunster, de voorbereidende nutswerken voor de herinrichting van de N357 Oostrozebekestraat in Ingelmunster. Tussen de rotonde N50 Ringlaan en de rotonde N382 Expresweg wordt de weg volledig vernieuwd en verkeersveiliger gemaakt.

Zowel ondergronds als bovengronds wordt de N357 Oostrozebekestraat in een volledig nieuw jasje gestoken. Langs beide zijden van de weg komen er vrijliggende fietspaden en voetpaden. Ook komen er middengeleiders en worden de rijstroken versmald om de maximumsnelheid van 50 km/u beter te doen naleven. Deze ingrepen moeten de verkeersveiligheid op de Oostrozebekestraat verhogen, niet alleen voor de schoolgaande jeugd van de vrije basisschool Sint-Jozef maar voor alle weggebruikers op deze drukke verkeersas in Ingelmunster.
Het huidige betonnen wegdek wordt vervangen door asfalt. Tegelijk wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om oude nutsleidingen te verwijderen en te vernieuwen en een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen.  De parkeerstroken worden heraangelegd en langs beide zijden van de weg zal een bomenrij voor een fraaier wegbeeld zorgen.

Vanaf 19 september start de aannemer met de voorbereidende werken voor het plaatsen van nieuwe nutsleidingen en de aansluiting van de woningen op die nieuwe nutsleidingen. Vermoedelijk zal hij vanaf maandag 26 september effectief beginnen met de eigenlijke nutswerken. Eerst wordt er gewerkt aan de noordkant van de weg (de kant met oneven huisnummers) en vanaf vermoedelijk begin 2017 aan de zuidkant. Het einde van deze nutswerken is voorzien tegen eind april 2017 maar slechte en winterse weersomstandigheden kunnen de timing nog beïnvloeden.

Vanaf 26 september kan enkel verkeer richting Ingelmunster nog gebruik maken van de N357 Oostrozebekestraat. Verkeer richting Oostrozebeke moet via de Gentstraat rijden.
Zwaar doorgaand verkeer moet een omleiding volgen via de N50, N36 en N43 naar de E17 Waregem  en dit in beide richtingen.
Fietsers blijven tijdens de werken doorgang behouden.

Omleiding lokaal verkeer

OMLEIDING INGELMUNSTER N357 : werken
© AWV – Agentschap Wegen en Verkeer

Omleiding doorgaand & zwaar verkeer

OMLEIDING INGELMUNSTER N357 : werken
© AWV – Agentschap Wegen en Verkeer

Vermoedelijk vanaf mei 2017 starten vervolgens de werken aan de riolering en de rijweg.
De omleidingen blijven dezelfde zoals hierboven beschreven.
Het einde van de werken is voorzien tegen het bouwverlof van 2018 maar deze timing kan nog verschuiven door onverwachte omstandigheden of slecht weer.
Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft een bereikbaarheidsadviseur aangesteld voor deze werken. Handelaars kunnen met vragen terecht op het e-mailadres bereikbaarheidsadviseur.wvl@wegenenverkeer.be.

Communicatie

De gemeente Ingelmunster houdt haar bewoners op de hoogte via het platform van Viaplan.
Op www.viaplaningelmunster.be kan je de stand van zaken over deze werken en andere werken op grondgebied Ingelmunster opvolgen. Ook via de facebook- en twitterpagina van de gemeente en de digitale nieuwsbrief wordt informatie gegeven. Via www.ingelmunster.be kunnen bewoners zich abonneren op deze nieuwsbrief.
Wie vragen heeft, kan terecht op het centraal meldpunt via tel. 051 33 74 35 of viaplan@ingelmunster.be.