Grootscheepse reddingsoefening voor kust van Oostduinkerke
Foto / artikel: NDZ

 

Woensdagmorgen hebben alle hulpverleningsdisciplines gezamenlijk onder de benaming “Seacoast”een grootscheepse rampoefening gehouden op het strand van Oostduinkerke.  Het scenario van de oefening bestond erin dat 6 sportieve vrienden bij de surfclub op het strand een raft hadden gehuurd, met de bedoeling hiermee naar Koksijde te roeien.  Gezien de ervaring echter wat ontbreekt bij de rafters, wordt heel snel duidelijk als de vrienden de zee op varen richting Koksijde, dat ze de fysieke inspanning die de tocht eist van hen zwaar onderschat hebben. Eén van de 6 wordt daarop onwel en raakt bewusteloos.  Even word nog een poging ondernomen om al roeiend terug te keren, maar helaas draait deze poging uit op niets.  Terwijl één van de 6 vrienden zelf terug naar het strand zwemt om alarm te slaan, ziet hij nog net zijn vrienden overboord slaan door een grote golf. De zwemmer doet zijn verhaal aan de strandredders, die meteen alarm slaan.  Uiteindelijk worden de 5 andere vermiste drenkelingen snel gevonden door samenwerking tussen de mensen van de strandreddingsdienst, de reddingshelikopter NH-90 en de boot van de scheepvaartpolitie.  Aan de oefening namen zo’n 60-tal medewerkers deel en zijn 31 verschillende diensten betrokken.  De verschillende deelnemende diensten spreken van een geslaagde oefening, gezien er sprake was van een goede communicatie tussen zowel de diensten op zee als op het strand.  Elk seizoen worden op initiatief van Westvlaamse gouverneur Carl Decaluwé drie dergelijke oefeningen gehouden, met de bedoeling de afgesproken procedure voor het redden van drenkelingen voor de Belgische kust te testen en desnoods bij te stellen.
grootscheepse reddingsoefening voor kust van Oostduinkerke
Foto : NDZ
grootscheepse reddingsoefening voor kust van Oostduinkerke
Foto : NDZ