Aanpassing verkeerssituatie op Pres. Kennedylaan in Kortrijk
Foto : NGS

Vanaf maandag 5 september 2016 wordt, in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, de verkeerssituatie op de N323b President Kennedylaan in Kortrijk aangepast om de verkeersdoorstroming te verbeteren. Het einde van de werken is voorzien tegen 30 september, op voorwaarde dat de weersomstandigheden het toelaten.

Huidige knelpunten

Momenteel ontstaan er tijdens de avondspits lange files door het vele verkeer dat wegrijdt uit het Kennedypark richting Beneluxrotonde. Bestuurders die willen ritsen worden vaak niet door gelaten. De bijzonder overrijdbare bedding die fungeert als busbaan ligt er tijdens de spits verlaten bij aangezien er weinig buslijnen zijn. Hierdoor wordt de capaciteit van de toerit naar de rotonde niet voldoende benut en ontstaan er lange files die kunnen reiken tot aan de Munkendoornrotonde.

Om de doorstroming te verbeteren en het Kennedypark beter te ontsluiten, zal de verkeerssituatie aangepast worden.

Wijziging verkeerssituatie

kaart
© AWV – Agentschap Wegen en Verkeer

Op de N323b Pres. Kennedylaan wordt vlak voor de uitgang van het Kennedypark een verkeersgeleider gemarkeerd waardoor het verkeer komende van de Munkendoornrotonde gedwongen wordt uit te wijken naar de linker rijstrook. Op die manier kunnen de voertuigen die het Kennedypark uitrijden vlotter de N323b oprijden.
Voorbij de uitgang van het Kennedypark moet de linker rijstrook niet langer invoegen naar de rechterrijstrook. Verkeer op de linker rijstrook kan blijven doorrijden tot aan de Beneluxrotonde. Het verkeer op de rechter rijstrook moet vlak voor de Beneluxrotonde invoegen op de busbaan. Door deze aanpassing kunnen er twee volwaardige verkeersstromen ontsluiten op de Beneluxrotonde waardoor de capaciteit van de toerit naar de rotonde verhoogt.

Hinder tijdens werken

Om de werken, die als de weersomstandigheden het toelaten zullen plaatsvinden tussen 5 en 30 september,  te kunnen uitvoeren zal de N323b Pres. Kennedylaan vanaf de uitgang van het Kennedypark tot aan de Beneluxrotonde afgesloten zijn voor alle autoverkeer voor de richting AZ Groeninge naar Kinepolis. Dit verkeer moet omrijden via de Munkendoornstraat, Kennedypark,  Panoramaweg, Beneluxpark, rotonde Decathlon en Beneluxlaan.
Het verkeer in de andere richting (van Kinepolis naar AZ Groeninge) ondervindt geen hinder tijdens de werken.  Ook fietsers behouden doorgang tijdens de werken en dit in alle richtingen.

Bereikbaarheid AZ Groeninge en Kennedypark tijdens de werken?

De toegang tot het AZ Groeninge blijft mogelijk zonder hinder tijdens de werken. Wie wil wegrijden van het ziekenhuis richting Kinepolis volgt de hierboven omschreven omleiding.
Het Kennedypark is zonder hinder bereikbaar vanuit de Munkendoornstraat. Het overige verkeer moet het Kennedypark binnenrijden via de Beneluxlaan, rotonde Decathlon, Beneluxpark en Panoramaweg. Ook wegrijden van het Kennedypark verloopt via deze route.
De inrit naar VOKA blijft bereikbaar via de N323b Pres. Kennedylaan.  De uitrit verloopt via de Munkendoornstraat.