Foto NSK
Foto NSK

Archeologen hebben op de site van het loopgravencomplex van Diksmuide per toeval een waardevolle historische vondst gedaan. Tijdens hun archeologisch onderzoek legden ze daarbij de restanten bloot van Belgische militairen uit de Eerste Wereldoorlog. De afgelopen jaren werden in de Westhoek enkel stoffelijke overschotten teruggevonden van Duitse, Franse en Commonwealth-soldaten, maar sinds 1952 nooit meer van Belgische militairen.  De archeologen slaagden erin om alvast de eenheid van de drie gesneuvelden te achterhalen aan de hand van artefacten, namelijk het 12de Linieregiment. Daarnaast vonden ze ook een wapen. De eenheid van de teruggevonden gesneuvelde militairen (huidige vorm: Bataljon 12 Linie Prins Leopold – 13 Linie uit Spa ) bestaat nog steeds en is daarmee de oudste eenheid binnen de Belgische Defensie.