Politie Controle
Foto: Nico Geneyn

Samen met de federale politie werkte ook de politiezone VLAS werkte mee aan de jongste flitsmarathon. Die liep van woensdag 20 april tot donderdag 21 april. De politiezone Vlas zette de flitswagen de klok rond in om op verschillende locaties in Kortrijk, Kuurne en Lendelede snelheidscontroles uit te voeren. De 24 uur durende flitsmarathon is een bewustmakingsactie en heeft als doel de veiligheid op onze wegen te verbeteren en het aantal ongevallen te doen dalen.

Het is ook merkbaar dat tijdens de vorige flitsmarathons heel wat bestuurders zich aan de snelheidsbeperking hielden. Ook dit is één van de beoogde resultaten: bestuurders laten aanvoelen dat als iedereen zich aan de snelheidsbeperkingen zou houden het aangenamer en vooral veiliger rijden is.

Toch werden bij de 5de flitsmarathon 423 bestuurders betrapt op te snel rijden. De klok rond voerde de flitswagen snelheidscontroles uit op 15 verschillende locaties in Kortrijk, Kuurne en Lendelede. In die 24 uur passeerden 3.890 voertuigen voorbij de flitswagen. Hiervan reden 423 bestuurders te snel, wat overeenkomt met 10,87 %. Het uitvoeren van dagelijkse snelheidscontroles is en blijft een absolute prioriteit binnen de politezone VLAS.