Gaslek aan basisschool De Vlieger in Roeselare
Foto: Pierre Demeyere

Rond 9 uur vanmorgen werd de brandweer van Roeselare gealarmeerd omdat een sterke gasgeur werd waargenomen rond de basisschool De Vlieger in Roeselare niet ver gelegen van het cultuur centrum De Spil en het stedelijk zwembad. Ook Eandis werd opgeroepen om de nodige metingen en herstellingen uit te voeren. Er werd een beperkte perimeter opgesteld tot het lek definitief gedicht was en de brandweer de plaats van interventie terug kon vrijgeven. De noodplanambtenaar van stad Roeselare werd eveneens opgeroepen. In overleg met de aanwezig veiligheidsdiensten werd besloten om de basisschool en het zwembad te evacueren. Dit laatste was een voorzorgsmaatregel omdat mensen evacueren uit een zwembad moeilijker gaat wegens het nog moeten aantrekken van kledij. Bij de komst van Eandis werd duidelijk dat het lek zich bevond bij een aftakking naar de bassischool van de middendrukleiding die zich bevindt onder de N37. Enkele extra eenheden van de gasmaatschappij werden opgeroepen om het lek te dichten. De volledige periode van de herstellingswerken was een ploeg van de brandweer aanwezig en werd de perimeter behouden. De coördinator psychosociale hulpverlening kwam ook ter plaatse om kinderen en ouders zo goed mogelijk op te vangen. De melder van het gaslek was een werknemer van het cultuurcentrum. Deze melde op een rustige manier aan de leerkracht dat zich een mogelijk gaslek bevond buiten de school en verwittigde ook de hulpdiensten. De kinderen werden daarop volgens de procedure geëvacueerd. De schooldirecteur benadrukt dat de evacuatie zeer rustig verliep, de jaarlijkse oefeningen hebben duidelijk hun nut bewezen. Ouders konden via de officiële Facebookpagina van de bassisschool, evenals op de Facebookpagina en Twitter account van stad Roeselare de laatste stand van zaken opvolgen.