6de vti-Quiz groot succes
Foto: NGS

Vrijdagavond werd in het VTI Waregem reeds voor de zesde maal de vti-Quiz ingericht. Terwijl de vorige 5 edities enkel waren weggelegd voor de leraren van de school en nadat er vorig jaar een sabbatjaar werd ingelast, kozen de vijf organisatoren Klaas Allemeersch, Lode Coorevits, Sebastian Reygnaert, Joost Libbrecht en Wouter Swaenepoel er dit jaar voor om de quiz voor iedereen open te stellen. Dat het een groot succes zou worden bleek al toen eind november vorig jaar het maximum aantal inschrijvingen reeds was bereikt, 90 ploegen van telkens 4 deelnemers zorgden voor een goed gevulde sporthal in de school. De jury vrijdagavond was samengesteld uit leden van het directiecomité, na veel cijfer- en rekenwerk werd op het einde van de avond volgende uitslag bekend gemaakt :

1) Jimmy, Glenn, Koen en JM
2) Computer Says No
3) De Nichtjes
4) De Morele Winnaars
5) Potlood nv