Foto NSK
Foto NSK

Het agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen pakt vanaf komende maandag 17 augustus op de Brugsesteenweg in Kuurne het kruispunt aan met de Kongostraat.  Een verkeerslicht met oranje knipperlichten moet er momenteel voor zorgen nadat voetgangers die de N50 willen oversteken op een knop hebben gedrukt het verkeer op de N50 rood licht krijgt zodat de voetgangers veilig kunnen oversteken. In de praktijk leverde dit echter gevaarlijke situaties op. Automobilisten laten zich soms verrassen door het op rood springende licht en rijden door.  Het verkeer dat vanuit de Kongostraat en de Boomgaardstraat de N50 wil oprijden, staat bovendien vaak lang te wachten. Voor de herinrichting van het kruispunt worden er twintig werkdagen voorzien. Daarnaast krijgt de N50 ook een nieuwe toplaag in asfalt tussen het kruispunt met de Kongostraat/Boomgaardstraat en het kruispunt met de N395a Ringlaan. Deze laatste werkzaamheden zouden worden uitgevoerd op zaterdag 29 augustus. Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd zou het kruispunt volwaardig lichtengeregeld zijn om de veiligheid te verbeteren. De lichten worden eveneens uitgerust met een busdetectiesysteem.  Tijdens de werkzaamheden zal ook de voetgangersoversteekplaats op de N50 worden verplaatst aan de kant van de bushaltes en worden tevens linksafslagstroken aangelegd op de N50 voor het verkeer dat de Kongostraat of Boomgaardstaart wil inrijden.  Ten slotte zal ook markering van een opstelstrook voor fietsers worden aangebracht ter hoogte van de verkeerslichten op de N50 om dodehoekongevallen te vermijden. De gemeente Kuurne voorziet eveneens op het kruispunt een roodlichtcamera om te verhinderen dat chauffeurs door het rood licht blijven rijden.