Foto WSG
Foto WSG

Het was zondagavond even schrikken voor een landbouwer uit Roesbrugge toen plotseling de pikdorser waarmee hij zijn gewassen aan het maaien was vuur vatte.  Nadat de landbouwer de brandweer had gealarmeerd poogde hij zelf met enkele brandblussers om het vuur te doven wat hem ook lukte.  De brandweer kon bij aankomst zich beperken tot een grondige controle van de pikdorser op eventuele smeulende resten en het besproeien van de akker om eventuele brandresten die mogelijks brand konden veroorzaken uit te sluiten.  Het vuur in de machine ontstond vermoedelijk door het warme droge weer van afgelopen weekend.