Foto NGS
Foto NGS

Een losgekomen vrachtboot heeft zondagavond voor heel wat problemen gezorgd ter hoogte van het sluizencomplex in Ooigem.  Gezien de boot dwars over het kanaal kwam te liggen was er een tijdlang geen scheepvaartverkeer meer mogelijk richting Roeselare.  De brandweer kwam ter plaatse en slaagde er reeds snel in om de boot met een tros terug vast te leggen aan de kade.  De brandweer ging ook na of de boot was vastgelopen aan de bodem.  Toen dit het geval bleek te zijn met de achtersteven werd het vrachtschip Columbia ter plaatse geroepen die er even voor 19.00 uur zondagavond in slaagde om het losgeslagen schip terug vlot te trekken.  Even was de Waalse schipper van het losgeslagen schip Pegase onvindbaar maar tijdens het lostrekken van zijn boot kwam de man toch plotseling opdagen.