Foto NDZ
Foto + artikel NDZ

Dinsdagmorgen vond op het strand van De Panne een grootscheepse reddings- en communicatieoefening plaats, waaraan alle hulpdiensten deelnamen die tussenbeide komen wanneer er sprake is van een drenkeling.   De reddingsoefening vond plaats op initiatief van West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwe.  Tijdens het hoogseizoen aan de kust vinden normaal drie dergelijke oefening plaats die voornamelijk als doel hebben om de afsprakenregeling tussen de betrokken hulpdiensten te testen en indien nodig bij te sturen.  Het scenario van de oefening die afgelopen dinsdagmorgen plaatsvond bestond erin dat 6 vrienden gingen kajakken op zee.  De vrienden raken echter op een bepaald ogenblik in de problemen nadat twee kajaks omgeslagen waren.  De twee kajakkers op de overblijvende kajak ondernemen meteen een reddingspoging maar slagen daar niet in, waardoor ze in paniek naar het strand roeien, maar onderweg naar het strand liep het ook voor hen fout gezien ook hun kajak omsloeg.  Een van beide kajakkers raakte daardoor bewusteloos.  Terwijl zijn vriend een reddingspoging ondernam probeerde deze ondertussen ook de aandacht te trekken van de strandreddingsdienst die meteen in actie komt en ook de andere betrokken hulpdiensten alarmeert. Uiteindelijk konden de zes drenkelingen vlot gered worden en naar het strand worden overgebracht, alwaar de medische diensten klaar stonden voor het toedienen van de eerste zorgen.  Volgens Anne Maertens, arrondissementscommissaris bij de dienst noodplanning van de gouverneur, verliep de oefening zeer vlot net als de communicatie tussen de diverse betrokken hulpdiensten.