Foto: PHD
Foto: PHD

Drie drenkelingen in zee ter hoogte van de kust van Bredene. Zo luide het scenario van de eerste communicatie-oefening van deze zomer die deze voormiddag plaatsvond. Communicatie-oefeningen worden al jaren georganiseerd langs de Belgische kustlijn en dat is dit ook jaar niet anders. Het doel van dit type oefeningen is hoofdzakelijk de communicatie tussen de verschillende disciplines te testen en bij te sturen, wanneer zich een incident voordoet met drenkelingen langs de kustlijn.

Omstreeks 9 uur werd het startschot gegeven voor de oefening. Zeer snel werd de eerste drenkeling op het droge gebracht en werd gestart met reanimatie. Ook de tweede drenkeling werd uit Zee opgepikt en naar het strand gebracht voor verzorging. Een MUG-team van het ziekenhuis te Oostende en de MUG-heli kwamen ter plaatse en dienden de slachtoffers de eerste zorgen toe. Tenslotte werd ook het derde slachtoffer gevonden en naar het strand gebracht. Rond 10 uur werd de oefening afgeblazen en werd het strand terug vrijgegeven. Uit een eerste evaluatie blijkt dat de oefening uitstekend verlopen is en de communicatie tussen de verschillende diensten vlot is verlopen. De gehele oefening werd gevolgd door een hele groep persmensen en de gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé die met grote interesse de oefening volgde vanop het strand.