Foto NSK
Foto NSK

Sinds vrijdagavond heeft Spijker en Schardauw een perceel grond ter beschikking waarop een twaalftal volkstuintjes zijn aangelegd.  Na een bevraging die werd gedaan bij de buurtbewoners bleek er nood te zijn aan een stuk grond waarop eigen groenten en/of fruit kon verbouwd worden.  ‘Voor de bewoners van Spijker en Schardauw is het project van de volkstuintjes veel meer dan enkel maar een lap grond waarop groenten en fruit worden gekweekt’, weet OCMW – voorzitter Bram Deloof,’ het is veeleer een plaats waar de bewoners kunnen ontspannen of een plaats waar kinderen het tuinieren kunnen worden aangeleerd. Na een bevraging werd duidelijk dat heel wat bewoners van Spijker en Schardauw een tuin misten. We hopen met dit project zo hun wensen te kunnen invullen.’ Ondanks de hevige regen en het onweer een kleine domper op de feestvreugde plaatsen werden vrijdagavond toch de twaalf tuintjes feestelijk geopend.